Prijs Lion-Francout 2014

Jaarlijks reikt de Stichting Lion-Francout een prijs van 25.000 euro uit aan een blinde persoon die door zijn moed en activiteiten de bezwaren van zijn handicap te boven komt en zich aldus voor de maatschappij verdienstelijk maakt.

Mogen hun kandidatuur voordragen: alle 100 % blinde personen, zonder onderscheid van ras, geslacht of politieke overtuiging, die sedert ten minste 10 jaar vast in België wonen en sedert minstens 5 jaar de Belgische nationaliteit bezitten. De kandidaturen mogen ook worden ingediend door derden. 

Om uw kandidaat te stellen, volstaat het een brief te sturen naar de Prijs Lion-Francout, samen met volgende documenten: 

  • een recent officieel getuigschrift van zedelijk gedrag;
  • een fotokopie van de identiteitskaart;
  • een geneeskundig attest betreffende de oogaandoening;
  • diverse stukken met nauwkeurige aanduidingen betreffende de activiteit van de kandidaat;
  • alle andere stukken die de kandidaat gunstig acht voor zijn kandidatuur.

De kandidaturen dienen vóór 1 mei 2014 toe te komen bij:

Lion-Francout Prijs c/o de Heer J.M. Piret
Tortelduivenlaan 9 — 1150 Brussel.

Opgelet, indien u een schermuitleesprogramma gebruikt bij het bezoeken van deze website, zullen de volgende modules niet volledig toegankelijk zijn. Zij staan toe om deze pagina te delen op Facebook, Twitter of Google+.