Nieuws Archive

Oogheelkunde : 5 jonge onderzoekers bekroond

Naar jaarlijkse gewoonte brengt het congres Ophthalmologica Belgica op het einde van november oogheelkundigen uit het hele land bijeen. Ook dit jaar hebben enkele jonge Belgische wetenschappers een beurs ontvangen ter ondersteuning van hun oogheelkundig onderzoekswerk. De eerste vijf prijzen, gefinancierd door de Stichting voor de Blinden en door de lezers van de Witte Stok, werden toegekend door het FRO (Fonds voor Research in Oftalmologie). 

Prijs Lion-Francout 2014

Jaarlijks reikt de Stichting Lion-Francout een prijs van 25.000 euro uit aan een blinde persoon die door zijn moed en activiteiten de bezwaren van zijn handicap te boven komt en zich aldus voor de maatschappij verdienstelijk maakt.

Zoekt u een job? Onze jobcoaches kunnen u helpen!

Werk hebben staat gelijk aan een inkomen hebben, contacten leggen met andere werknemers en het zorgt ervoor dat we ons nuttig en erkend gaan voelen in de samenleving. Indien u blind of slechtziend bent en een job wenst te vinden of uw huidige job wenst te behouden, kan de Gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst (GOB) van de Brailleliga u daarbij helpen.