De Brailleliga sensibiliseert de Federale overheid.

Badge voor de Internationale Dag voor personen met een handicap.

3 december is een bijzonder dag voor personen met een handicap overal ter wereld. Deze dag werd in 1992 door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de jaarlijkse Internationale Dag van Personen met een handicap. Ter gelegenheid hiervan zal de Brailleliga de Federale Overheid sensibiliseren omtrent de visuele handicap. 

Dit jaar organiseert de Federale administratie voor het eerst een “Federale dag van de diversiteit” rond het thema “handicap”. Duizenden ambtenaren zullen vandaag attent gemaakt worden op het belang om collega's, partners en medeburgers met een beperking te behandelen op grond van gelijkheid, met respect voor hun anders-zijn.

De Brailleliga werkte een volledig programma uit voor meerdere Federale Overheidsdiensten:

De FOD Mobiliteit en Vervoer en de FOD Economie 

Voor deze sensibiliseringsdag verlaat iedereen hun vertrouwde omgeving en zullen de ambtenaren van de FOD Mobiliteit en Vervoer zich op weg begeven naar de FOD Economie en vice versa. Het wordt niet zomaar een wandeling, de deelnemers worden geblinddoekt en moeten met behulp van een witte stok, en onder begeleiding van professionals van de Brailleliga, hun weg trachten te vinden. Op hun bestemming wacht hun een lekkere lunch, die ze echter niet te zien krijgen. 

In de namiddag zal het accent gelegd worden op de diversiteit op de werkvloer. De ambtenaren zullen er kennismaken met verschillende werkposten die aangepast zijn aan de visuele handicap, leren er basisregels voor de omgang met een blinde of slechtziende collega, …

De FOD Justitie

In de gebouwen van haar centrale administratie zal  de FOD Justitie de tentoonstelling “Beelden van blinden” opstellen. Via afbeeldingen uit de schilderkunst, beeldhouwkunst of uit de wereld van de stripverhalen schetst deze tentoonstelling een beeld van de manier waarop ziende personen doorheen de geschiedenis omgegaan zijn met blinde personen: de tragische blinde, de bedrogen en bespotte blinde, de blinde als symbool voor helderziendheid en inspiratie, ...

Daarnaast zullen een 50-tal ambtenaren van deze FOD een bezoek brengen aan de Brailleliga. Ze zullen er de geschiedenis van het braille ontdekken in het BrailleMuseum maar zullen ook zelf ondergedompeld worden in de wereld van de visuele handicap door geblinddoekt en uitgerust met een witte stok een parcours af te leggen in het Mobi-lokaal. Deze ruimte is bestemd voor het aanleren van verplaatsingstechnieken aan blinde en slechtziende personen en de africhting van geleidehonden, en bevat tal van hindernissen die men in het gewone straatbeeld tegenkomt.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 

De ambtenaren zullen allerhande sensibiliseringsmateriaal ontlenen:

  • Via de BrailleBox, de pedagogische koffer van de Brailleliga, zullen zij kennismaken met diverse aspecten van de visuele handicap: hoe leest een persoon met een visuele beperking, welke hulpmiddelen bestaan er om het dagelijks leven te vergemakkelijken en om zich te verplaatsen, … 
     
  • Dankzij een set simulatiebrillen en pathologische fiches, zullen de deelnemers beter leren begrijpen wat iemand met een bepaalde oogaandoening nog of niet meer kan zien. Elk van deze fiches beschrijft een bepaalde oogziekte, de symptomen en mogelijke behandeling van de ziekte en is voorzien van illustraties en een schema van het oog.

De Brailleliga vindt het belangrijk om ter gelegenheid van deze symbolische datum haar steentje bij te dragen aan het verhogen van de diversiteit en de aandacht te vestigen op de problemen waarmee personen met een visuele beperking in het dagelijks leven te maken krijgen. Het is immers belangrijk dat ook zij het recht hebben om ten volle en zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan het maatschappelijke leven.

Meer info op de website van de Federale administratie: http://bit.ly/1hv2IaW

Opgelet, indien u een schermuitleesprogramma gebruikt bij het bezoeken van deze website, zullen de volgende modules niet volledig toegankelijk zijn. Zij staan toe om deze pagina te delen op Facebook, Twitter of Google+.