SELOR past zich aan aan personen met een handicap.

Logo van SELOR

Selor, het aanwervingskantoor van de federale administratie, selecteert kandidaten voor een carrière bij de overheid.  Voor personen met een handicap voorziet Selor in redelijke aanpassingen en een passende begeleiding opdat de handicap geen belet is om aan testen deel te nemen.

Enkele voorbeelden:

  • Testen op een computer voorzien van een vergrotingssoftware of een spraaksynthese of een brailleleesregel.
  • Aanpassing van vragenlijsten (A3 – formaat in plaats van A4).
  • Kandidaten meer tijd geven.

U kan om redelijke aanpassingen vragen bij testen bijvoorbeeld via een attest afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid. Personen met een handicap kunnen ook opgenomen in een speciale werfreserve indien zij dit wensen. De federale overheidsdiensten zijn verplicht, of kunnen dat worden (in functie van hun percentage werknemers met een handicap), om eerst deze specifieke lijst te raadplegen.

Om op deze lijst te staan volstaat het algemene attest «Erkenning van handicap», dat afgeleverd wordt door de DG Personen met een handicap. 

Opgelet, indien u een schermuitleesprogramma gebruikt bij het bezoeken van deze website, zullen de volgende modules niet volledig toegankelijk zijn. Zij staan toe om deze pagina te delen op Facebook, Twitter of Google+.