De rechten van personen met een handicap: geef uw mening!

Logo van de Verenigde Naties

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (CGKR) doet onderzoek naar de stand van zaken betreffende de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Wenst u uw mening te geven of een probleem dat u zelf ervaren hebt uit te leggen? In dit artikel leest u hoe u dat kan doen. 

Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap, dat in 2006 in New York afgekondigd werd, is in 2009 door België geratificeerd. Het Verdrag vraagt aan de deelnemende landen om aandacht te besteden aan de ontwikkeling van een meer inclusieve samenleving. Dat betekent dat wetgevingen moeten evolueren, rekening houdend met thema's als non-discriminatie, gelijkheid van kansen, de verplichting te zoeken naar redelijke aanpassingen, toegankelijkheid en rechtsbekwaamheid van personen met een handicap. Alle aspecten van het dagelijks leven worden hierbij betrokken: onderwijs, arbeidsmarkt, vrije tijd, cultuur, gezondheid, …

In België werd het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding aangeduid als onafhankelijk organisme voor de opvolging van de toepassing van het Verdrag. Het Centrum voor gelijkheid van kansen gaf op zijn beurt de opdracht aan een consortium van Belgische universiteiten (KULeuven, UHasselt, Université Libre de Bruxelles, UAntwerpen en UGent) om onderzoek te doen naar de stand van zaken betreffende de implementatie van het VN-verdrag in alle domeinen van het leven van personen met een handicap. 

Het Centrum wil de mening kennen van personen met een handicap, verenigingen voor personen met een handicap en alle andere mogelijke betrokken verenigingen of organisaties. Om dit te realiseren, worden kleine werkgroepen met 8 tot 10 deelnemers georganiseerd in de verschillende regio's van het land, tussen half november 2013 en half februari 2014. Zij zullen zich over 7 thema's buigen:

  1. Gelijkheid en non-discriminatie
  2. Toegankelijkheid (vervoer, gebouwen, diensten, informatie, …)
  3. Rechtsbekwaamheid (de bekwaamheid om zelf te handelen en beslissingen te nemen)
  4. Vrijheid en veiligheid
  5. Zelfstandig leven
  6. Onderwijs
  7. Arbeid.

Bent u geïnteresseerd en wenst u uw mening te geven over één of meerdere van deze thema's?

Schrijf u dan in via de website http://www.conventionhandicapverdrag.be/

Details over plaats, datum en uur van afspraak krijgt u van zodra uw inschrijving gevalideerd is.

Opgelet, indien u een schermuitleesprogramma gebruikt bij het bezoeken van deze website, zullen de volgende modules niet volledig toegankelijk zijn. Zij staan toe om deze pagina te delen op Facebook, Twitter of Google+.