Mobiliteit: komt er een Europese mobiliteitskaart?

In de verschillende landen van de Europese Unie (EU) hebben personen met een handicap specifieke rechten voor meer mobiliteit en toegankelijkheid. Die rechten gelden soms wel in het land waar men woont, maar niet noodzakelijk in de andere EU-landen. Om daar iets aan te doen, stelde het BDF (Belgian Disability Forum, waar de Brailleliga deel van uitmaakt) 4 jaar geleden het idee van de Europese mobiliteitskaart voor. Met de steun van het EDF (European Disability Forum) wordt het project momenteel op Europees niveau bestudeerd. 

Bord met aanduiding van een parkeerplaats voor gehandicapte personen

Tot op vandaag kan enkel de Europese parkeerkaart worden gebruikt om de erkenning van de handicap te staven. De parkeerkaart wordt dus vaak voor veel meer gebruikt dan voor de voorbehouden parkeerplaatsen: verminderd tarief in musea of zwembaden, voorbehouden plaatsen in het theater of op het openbaar vervoer, … Maar als u uw Europese parkeerkaart in de auto gelegd hebt, kan u die helemaal niet aan de treinbegeleider of in het zwembad tonen! Daarom werd het idee geopperd van een Europese mobiliteitskaart. Iedereen reist nu immers meer dan vroeger en mobiliteit stijgt boven de landsgrenzen uit, ook voor personen met een handicap. Met een Europese mobiliteitskaart op zak en een parkeerkaart in de auto zouden zij overal in de Europese Unie van de voordelen voor personen met een handicap kunnen genieten.

Het is nu aan de Europese instanties om de rechten van personen met een handicap in de verschillende EU-lidstaten te analyseren en een toepassingsveld voor de toekomstige mobiliteitskaart uit te werken: vergoedingen en voordelen op het vlak van transport, vrijetijdsbesteding, cultuur, sport en toerisme. Verder moeten de lidstaten het ook eens worden over de vorm van de kaart, de manier waarop ze zal vervaardigd worden en de toekenningsvoorwaarden. Op dit moment steken vertegenwoordigers van de lidstaten de koppen bij elkaar.

In België voorziet het regeerakkoord van december 2011 in de uitwerking van een ‘Handipass’, maar de onderhandelingen rond de pas lijken niet echt te vorderen. Nu er op Europees niveau concrete stappen worden ondernomen, zal ongetwijfeld moeten worden nagegaan hoe deze twee projecten met hetzelfde einddoel kunnen verenigd worden.

Opgelet, indien u een schermuitleesprogramma gebruikt bij het bezoeken van deze website, zullen de volgende modules niet volledig toegankelijk zijn. Zij staan toe om deze pagina te delen op Facebook, Twitter of Google+.