Colloquium “Histoire de la cécité et des aveugles” (De geschiedenis van blindheid en de blinden).

Van 27 tot 29 juni 2013 werd in Parijs de geschiedenis van de visuele handicap in de kijker geplaatst. Tijdens dit belangrijk colloquium kwamen onderzoekers uit alle hoeken van de wereld samen. Met hun werk willen ze de huidige situatie van blinde of slechtziende personen in perspectief plaatsen. 

 Openingsrede van Yves Pouliquen, lid van de Académie Française en voorzitter van de Fondation Singer-Polignac. Rechts van hem: Vincent Michel, voorzitter van de Fédération des aveugles de France, en Zina Weygand, organisatrice van het colloquium.

Op initiatief van Zina Weygand, Frans historica gespecialiseerd in blindheid, werd het colloquium georganiseerd door de Fondation Singer-Polignac, het Centre d'histoire des systèmes de pensée moderne (het Geschiedkundig Centrum van de moderne denkwijzes) (Universiteit van Parijs 1 Panthéon-Sorbonne), de Fédération des aveugles et handicapés visuels de France (de Federatie van blinden en visueel gehandicapten van Frankrijk) en het Institut national des jeunes aveugles (het Nationaal Instituut voor jonge blinden. Zina Weygand, die in 2003 het boek 'Vivre sans voir. Les aveugles dans la société française du Moyen Âge au siècle de Louis Braille' (Leven zonder te zien. Blinden in de Franse samenleving, van de middeleeuwen tot de eeuw van Louis Braille) uitbracht, is ook lid geweest van het redactiecomité van het Franstalige tijdschrift VOIR (barré), een uitgave van de Brailleliga.

Dit zijn samengevat de grote thema's die tijdens de 3-daagse aan bod kwamen:

  • Sociale, literaire, filosofische en artistieke voorstelling van blindheid in verschillende culturen en periodes. Op het programma stonden uiteenlopende onderwerpen zoals het juridische statuut van blinde personen in de Middeleeuwen, de voorstelling van blinden ten tijde van de Verlichting en de filosofie van Diderot, of hoe blinde personen in de volksliteratuur van de 19e eeuw werden voorgesteld.
  • De geschiedenis van de instellingen voor personen met een visuele handicap: ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, hulpverenigingen. Er werden ook minder alledaagse thema's onder de loep genomen, zoals het onderwijs voor blinde personen in de moslimwereld en in Japan, het sociale en professionele leven van blinde personen in het China van de 19e eeuw, de strijd voor burgerrechten in de Verenigde Staten en de aanpassing en verspreiding van het brailleschrift in Polen. Een uiteenzetting over de geschiedenis van de blindengeleidehond wierp dan weer een nieuwe blik op een iets vertrouwder thema.
  • De archieven, bibliotheken en musea rond blindheid. De deelnemers maakten de balans op van dit omvangrijke patrimonium dat dan wel van onschatbare waarde is voor de kennis van de geschiedenis van blinde personen, maar geregeld te kampen heeft met een tekort aan bezielers of financiële middelen.

Het volledige programma, de verslagen en video's van de lezingen zijn beschikbaar op de website van de Fondation Singer-Polignac (in het Frans en het Engels). [http://www.singer-polignac.org/fr/missions?task=edit&cid=898%3Alhistoire-de-la-cecite-de-des-aveugles

De teksten van de lezingen zullen online gezet worden zodat ook blinde en slechtziende personen er toegang toe hebben.

Openingsavond in het Institut national des jeunes aveugles (Nationaal instituut voor jonge blinden).

Het prachtige kader van de Muziekzaal van de Fondation Singer-Polignac.

Georgina Kleege, professor aan de Universiteit van Californië (Berkeley) en gevierd auteur van Sight Unseen (1999).

Opgelet, indien u een schermuitleesprogramma gebruikt bij het bezoeken van deze website, zullen de volgende modules niet volledig toegankelijk zijn. Zij staan toe om deze pagina te delen op Facebook, Twitter of Google+.