Creatieve vrijwilliger(s) voor de BrailleClub van Kortrijk

Blinde en slechtziende personen hebben vaak behoefte aan contact met lotgenoten die hun beperking begrijpen en met wie ze ervaringen kunnen uitwisselen. 

De Dienst vrijetijdsbesteding van de Brailleliga organiseert daarom in de regiohuizen BrailleClubs. 

Tijdens deze BrailleClubs komen blinde en slechtziende personen uit de regio samen om er hun creatieve vaardigheden verder te ontwikkelen: knutselen, schilderen, juweeltjes maken, ... maar ook om er aangepaste gezelschapsspelletjes te spelen, samen te koken en te eten. Dit alles gebeurt in een zeer gemoedelijke sfeer. 

Momenteel zijn we op zoek naar versterking voor het vrijwilligersteam van de BrailleClub van het regiohuis in Kortrijk. 

Functie 

Wij zoeken vrijwilligers die in samenwerking met de personeelsleden van de Dienst vrijetijdsbesteding de organisatie van de BrailleClub van Kortrijk op zich willen nemen.

Voorwaarden 

  • U bent 2 dagen per maand beschikbaar, meer bepaald telkens de 1ste en 3de vrijdag van de maand.
  • U bent in staat zelfstandig te werken.

Profiel

  • U bent een creatieve duizendpoot.
  • U bent in staat om uw creatieve ideeën ook uit te leggen aan andere personen.
  • U geeft blijk van verantwoordelijkheid en organisatietalent.

Wij bieden u 

  • Een sensibilisering omtrent de visuele handicap;
  • De gelegenheid om nieuwe mensen te leren kennen.

Heeft u interesse en wenst u graag meer informatie? Neem dan contact op met Noëlla Jardin, verantwoordelijke Vrijwilligersdienst, per tel. 02 533 32 11 of per mail naar vol@braille.be.