Sensibiliseringssessies

De Brailleliga organiseert geregeld sensibiliseringssessies over de visuele handicap, gericht naar familie en vrienden van een persoon met een visuele beperking, of naar professionals die in contact staan met blinde of slechtziende personen.

Voor iedereen

Tijdens een sensibiliseringssessie wordt uitleg gegeven over de visuele handicap en over de diensten die de Brailleliga biedt. Deelnemers worden tevens in inleefsituaties geplaatst door bv. geblinddoekt koffie in te schenken of zich te verplaatsen d.m.v. een witte stok. 

Deze sensibiliseringssessies worden meerdere malen per jaar in en buiten Brussel georganiseerd. Aan elke deelnemer wordt een kleine bijdrage gevraagd. Dankzij deze sessies krijgt men een beter beeld van de dagelijkse realiteit van blinde of slechtziende personen.

Raadpleeg onze agenda om op de hoogte te zijn van de volgende sensibiliseringssessies.

Voor professionals

Deze sessies richten zich in het bijzonder tot personen die in hun beroepsleven contact hebben met blinde of slechtziende personen: familiale helpers, logopedisten, oogartsen, verpleegkundigen, rusthuispersoneel, museumpersoneel enz. De sessies houden het volgende in:

  • Een korte theoretische uitleg van wat slechtziendheid en blindheid precies is
  • Een sensibiliseringssessie waarbij men via blinddoek en simulatiebrillen "aan den lijve" ervaart wat slechtziend of blind zijn, inhoudt
  • Een bespreking van deze "nieuwe" ervaringen waarbij de link gelegd wordt met de moeilijkheden die personen met een visuele handicap ervaren in dagelijkse of specifieke omstandigheden, maar er wordt ook stilgestaan bij de bestaande oplossingen (hulpmiddelen, begeleiding, enz.) 
  • "Vraag en antwoord" waarbij uitgebreid stilgestaan wordt bij dagelijkse situaties waarmee de betrokken professionals worden geconfronteerd. Aangezien vele professionals vaak praktische vragen hebben, wordt hier veel aandacht aan geschonken 
  • Bijkomende informatie zoals de procedure om hulpmiddelen aan te vragen, nuttige adressen en websites, enz.

Deze 5 punten vormen steeds de basis van elke sessie. Er wordt echter rekening gehouden met de eigenheid van de organisatie die de sessie aanvraagt en in de mate van het mogelijke worden bovenstaande punten "op maat" aangepast.

De duur van de vorming kan besproken worden, maar duurt gemiddeld maximum 3 uur. De kostprijs is afhankelijk van de specifieke vraag. Neem contact op voor meer informatie.