Structuur

Voorzitters van de Brailleliga

Doorheen haar hele geschiedenis werd de Brailleliga voorgezeten door prominenten die elk op hun beurt hebben bijgedragen tot het verbeteren van de aangeboden dienstverlening aan personen met een visuele beperking:

Samenstelling van de Raad van Bestuur (op 31 december 2017)

 • Michel BERLO
 • Bernard DEWANDRE
 • Guy DE WILDE
 • Raoul DUTRY
 • Marcel FLORIZOONE
 • Marc GIBOUX
 • Luc LION
 • Thierry VAN BOXMEER
 • Alain VAN CAUTEREN
 • Henri van der VAEREN

Erefuncties

 • Jeanine BOURLARD (erebestuurder)
 • Jacques DAVER (erebestuurder)
 • René DEVILLEZ (erebestuurder, ereondervoorzitter en eresecretaris-generaal)
 • Marc GIBOUX (erevoorzitter)
 • Jean-Paul HERBECQ (erebestuurder en erevoorzitter)
 • Alex HOEBEKE (erebestuurder)
 • Pierre LECOCQ (erebestuurder)
 • Felix MERTENS (erebestuurder)
 • Thierry VAN BOXMEER (erevoorzitter)
 • Jan VAN NULAND (erebestuurder)

Leden van het Directiecomité (op 31 december 2017)

 • Michel BERLO, voorzitter
 • Bernard DEWANDRE, adjunct-secretaris-generaal
 • Guy DE WILDE, ondervoorzitter en penningmeester
 • Marcel FLORIZOONE, ondervoorzitter en adjunct-penningmeester
 • Marc GIBOUX, secretaris-generaal
 • Michel MAGIS, directeur van de Brailleliga

Raadgevers van het Directiecomité (op 31 december 2017)

 • Pierre-B. BAREEL
 • René DEVILLEZ