Missies en aanpak

Missies

De Brailleliga heeft 4 basismissies:

  1. Blinde en slechtziende personen ondersteunen teneinde hun zelfstandigheid te vergroten en hun integratie in de maatschappij te bevorderen.
  2. De belangen van de blinde en slechtziende personen behartigen opdat beter rekening wordt gehouden met hun noden.
  3. Het grote publiek sensibiliseren omtrent de moeilijkheden die blinde of slechtziende personen ondervinden.
  4. In samenwerking met het Wetenschappelijk Comité van de Stichting voor de blinden, stichting van openbaar nut van de Brailleliga, wetenschappelijk onderzoek in de oogheelkunde steunen.

Aanpak

De aanpak van de Brailleliga steunt op haar wens om personen met een visuele handicap te ondersteunen en begeleiden op de weg naar optimale zelfstandigheid, opdat zij hun eigen keuzes kunnen maken.

Deze aanpak ligt in de lijn van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap van de Verenigde Naties.

De Brailleliga vzw is actief in heel België en biedt haar leden gratis hulp en ondersteuning in diverse aspecten van het leven:

  1. Sociale begeleiding en psychologische steun
  2. Begeleiding en aanleren van technieken die de zelfstandigheid vergroten
  3. Beroepsopleiding en -integratie, arbeidsbemiddeling
  4. Culturele en vrijetijdsactiviteiten