Brochure - Je hoeft niet altijd goed te zien om goed te werken (2014)

Deze tweeledige brochure is enerzijds bedoeld om personen met een visuele handicap te ondersteunen in hun zoektocht naar een passende job, en anderzijds om mogelijke werkgevers te overtuigen om een persoon met een visuele handicap aan te werven. 

Het gedeelte "Uw talent kan bergen verzetten" richt zich rechtstreeks tot de blinde en slechtziende personen en tracht een antwoord te bieden op de vragen die zij hebben wanneer ze zich op de arbeidsmarkt begeven: Welke jobs kan ik aan? Hoe kan ik mijn competenties aanscherpen? Hoe verkrijg ik hulpmiddelen voor mijn job? 

Download het hier in PDF en RTF

cover Uw talent kan bergen verzetten NL

In het gedeelte "Hun kwaliteiten doen u versteld staan" trachten we werkgevers te overtuigen van de competenties en vaardigheden van blinde en slechtziende werknemers en informeren we hen over de bestaande hulpmiddelen en oplossingen.

Download het hier in PDF en RTF

Cover Hun kwaliteiten doen u versteld staan

Op papier worden de beide gedeeltes gecombineerd in één enkele brochure.