Brochure - Slecht zien voor even, niet zoals voor het leven (2015)

Een slechtziende persoon heeft ook met een bril of lenzen, of zelfs na een oogoperatie, een beperkt zicht. Daar hij slechts gedeeltelijk ziet wat er zich in zijn omgeving afspeelt, ondervindt hij grote moeilijkheden bij het uitvoeren van alledaagse handelingen. Afhankelijk van de visuele aandoening, zal hij moeite hebben om zich te verplaatsen, te lezen, te schrijven, te koken of zelfs om zijn naasten te herkennen.

Download hier het PDF of het RTF versie

Cover van de brochure 'Slecht zien voor even, niet zoals voor het leven"