Brochure - LMD herkennen kan uw zicht redden

Leeftijdsgebonden Maculadegeneratie (LMD) is een ziekte die de centrale zone (macula) van het netvlies aantast. Bij gebrek aan een behandeling kan LMD in haar "natte" vorm snel tot het verlies van het zicht leiden. In België worden meer dan 30.000 personen door LMD getroffen, waarvan het merendeel senioren zijn. Een vroegtijdige opsporing laat in sommige gevallen toe de verdere evolutie van de ziekte te vertragen, of heel zelden zelfs het zicht terug te winnen. Daarom is het heel belangrijk om zich vanaf de leeftijd van 60 jaar goed te informeren over de ziekte en het gezichtsvermogen jaarlijks te laten controleren.  

Voor verdere informatie over Leeftijdsgebonden Maculadegeneratie, raadpleeg de bladzijde die deze pathologie behandelt.

Download het hier in PDF en RTF

Cover van de brochure over LMD