Brochure - Er is nog zoveel moois te zien (2011)

Ook onze ogen zijn aan ouderdom onderhevig. Senioren vatten dit echter veel te vaak op als iets wat onvermijdelijk is. Er kan echter ook een oogziekte aan de basis liggen van het verlies van het zicht. In dat geval is het dus van groot belang om de ziekte tijdig op te sporen en te verzorgen. Welke leeftijdsgebonden oogziekten bestaan er? Hoe kan men ze voorkomen? Welke zijn de eerste tekenen ervan? Hoe omgaan met een visuele handicap?  

Download het hier in het PDF en RTF versie

Cover van de brochure:  U heeft nog zoveel moois te zien