Opleidingen op maat

Blinde persoon die nota's neemt via een notitietoestel in braille.

Een werkzoekende of werkende met een visuele handicap kan bij de Brailleliga terecht voor een passende opleiding op maat, bijscholing of herscholing. Het Expertisecentrum Visus & Werk van de Brailleliga, erkend door de VDAB, brengt o.a. de competenties en wensen van de werkzoekende in kaart teneinde samen met de persoon een antwoord te vinden op zijn vraag.

De Brailleliga kan de persoon vervolgens vanuit het GOB (Gespecialiseerde Opleidings-, Begeleidings- en Bemiddelingsdienst, erkend door de VDAB) op drie verschillende manieren ondersteunen en begeleiden:

  • Aanbieden van een opleiding binnen de Brailleliga. In functie van de mogelijkheden van de cliënt, zijn competenties en zijn professionele verwachtingen, wordt een individueel opleidings- en begeleidingsplan opgesteld. Dit plan bevat verschillende modules.
  • Ondersteuning en begeleiding tijdens een opleiding op de werkvloer. Voor personen met een visuele handicap bestaat de optie van een Gespecialiseerde Individuele Beroepsopleiding (GIBO), waarbij de persoon gedurende maximaal 52 weken een (betaalde) opleiding krijgt op de werkvloer. De werkgever hoeft enkel een verplaatsingsvergoeding en een administratieve kost te betalen. Tijdens de GIBO wordt de persoon begeleid door de jobcoaches van de Brailleliga. Na afloop moet hij of zij worden aangeworven met een contract van onbepaalde duur. 
  • Aanbieden van ondersteuning bij opleidingen, erkend door de VDAB, in een andere opleidingssetting dan de Brailleliga.

Aan het einde van een opleiding kan eventueel een stage gekopppeld worden. Een aantal vaardigheden kunnen namelijk het beste aangeleerd worden op de werkvloer, zoals: omgaan met deadlines, verschillende opdrachten tegelijkertijd behandelen, omgaan met collega’s en klanten, efficiënt gebruik maken van de bestaande hulpmiddelen, enz.

De jobcoaches van het GOB kunnen ondersteuning bieden tijdens de stageperiode.

Bijscholingen.

Een persoon met een visuele beperking aan het werk op twee aangepaste schermen.

Personen kunnen tijdens hun beroepsloopbaan voor het eerst te maken krijgen met een visuele handicap. Ook personen met een visuele handicap kunnen tijdens hun loopbaan geconfronteerd worden met nieuwe uitdagingen, zoals: nieuwe versies van het Office-pakket, uitbreiding van het takenpakket, of de visuele handicap neemt in ernst toe, … Via het volgen van een bijscholing kan de blinde of slechtziende persoon zijn job behouden.