Aanpassing van de werkplek

Een blind of slechtziend persoon dient over de nodige aanpassingen en aangepast materiaal te kunnen beschikken opdat hij z’n job zou kunnen uitvoeren in de beste omstandigheden.

Een persoon met een visuele beperking aan het werk op twee aangepaste schermen.

De werkplek aanpassen.

Een werkplek kan aangepast worden door bijvoorbeeld aandacht te schenken aan een juiste verlichting, of door samen na te denken over de juiste schikking van het werkgereedschap. Aangepaste hulpmiddelen zijn vaak onmisbaar voor de persoon.

Ziehier enkele voorbeelden van aanpassingen die hulp kunnen bieden:

  • Aanpassing van de verlichting op de werkplek
  • Het gebruik van voorwerpen in contrasterende kleuren
  • Optische loepen
  • Het gebruik van analoge of digitale draagbare audiorecorders
  • De beeldschermloep
  • Het aanbrengen van opschriften in braille of grootletterdruk op b.v. de fotokopieermachine, kasten, enz.
  • Herschikking van het takenpakket binnen de dienst waar de persoon werkzaam is

Op het vlak van informatica zijn andere aanpassingen en hulpmiddelen mogelijk:

Financiële hulp.

Nadat samen met de blinde of slechtziende persoon de nodige hulpmiddelen zijn gekozen, onderneemt de Brailleliga de stappen die nodig zijn om terugbetalingen of tegemoetkomingen te verkrijgen vanwege de overheid.