Uw leefomgeving aanpassen

Wanneer een gezichtsbeperking optreedt of toeneemt, zal de blinde of slechtziende persoon vaak nieuwe vaardigheden moeten aanleren om zelfstandig thuis te kunnen wonen. Dankzij de hulp en ondersteuning van de Brailleliga, waarop men gratis beroep kan doen, is het mogelijk om veilig en zelfstandig in de thuisomgeving te leven. Om de beoogde zelfstandigheid te verwerven kan de leefomgeving worden aangepast naargelang de behoeften van de persoon.

Een persoon met een visuele beperking raakt een op een kast aangebracht braille-merkteken aan

Ondersteuning bij het aanpassen van de woonst.

Blinde of slechtziende personen die zo zelfstandig mogelijk wensen te leven in hun thuissituatie kunnen rechtstreeks contact opnemen met de Brailleliga. Gespecialiseerde begeleiders geven aangepaste adviezen en bieden ondersteuning bij het aanpassen van de woning opdat deze zou beantwoorden aan de behoeften van de bewoner.

Marie-José Verbraeken: Dankzij de reliëfmarkeringen, die de specialisten van de Begeleidingsdienst van de Brailleliga bij mij thuis hebben aangebracht, kan ik huishoudelijke taken alleen aan. Voordien durfde ik bepaalde toestellen niet gebruiken waardoor mijn zelfstandigheid beperkt was. Vandaag de dag heb ik opnieuw vertrouwen in mezelf.

Het Lichtlabo

Licht heeft een belangrijke invloed op de visuele capaciteiten van personen met een visuele handicap. Een passende verlichting kan hen helpen om hun resterend zicht beter te gebruiken. Het kan er zelfs voor zorgen dat ze een bepaald technisch hulpmiddel niet meer nodig hebben.

Het doel van ons Lichtlabo is het analyseren van de behoeften inzake verlichting van een slechtziend persoon, en hem of haar advies geven voor de optimalisatie van de verlichting en contrasten in zijn of haar leefomgeving. Het Lichtlabo bevindt zich in de lokalen van de Brailleliga, in haar hoofdzetel in Brussel. 

Een persoon met een visuele beperking wijst de objecten aan die hij beetje bij beetje ontdekt naarmate de orthoptist de verlichting aanpast

Een persoon met een visuele beperking leest een document onder een bepaalde lamp om de lichtsterkte ervan te testen

Enkele tips

De aanpassing van de leefomgeving verschilt van persoon tot persoon. Toch zijn er enkele algemene tips die in de meeste gevallen van toepassing zijn:

  • Hou de woonst eenvoudig en gestructureerd
  • Leg voorwerpen steeds op dezelfde plaats (sleutels, telefoon, portefeuille, enz.)
  • Markeer voorwerpen d.m.v. verschillenen in kleur, grootte of textuur. Bijvoorbeeld op een koffiekan: 1 bolletje = 1 kopje koffie, 2 bolletjes = 2 kopjes koffie.

Soms zijn deze tips reeds voldoende om de zelfstandigheid van een persoon al enorm te vergroten. Meer specifieke raad kan op aanvraag verkregen worden bij de gespecialiseerde begeleiders van de Brailleliga.

Koffiezet die met gekleurde bollen is gemarkeerd.