Ondersteuning en begeleiding verkrijgen

Blind of slechtziend worden brengt vaak kosten met zich mee doordat men hulpmiddelen dient aan te schaffen, of omdat men de leefomgeving gebruiksvriendelijker dient te maken opdat deze beter zou aangepast zijn aan de visuele handicap. Sommige wettelijke bepalingen, zoals financiële tussenkomst of sociale en fiscale voordelen, kunnen via diverse instellingen worden verkregen. De Sociale dienst van de Brailleliga helpt personen met een visuele handicap en hun familie, door hen te informeren over de bestaande mogelijkheden en door hen te begeleiden bij het ondernemen van de nodige stappen in het sociaal dossier.

Een therapeute helpt een persoon met een witte stok oversteken.

Gebruik maken van de diensten van de Brailleliga.

Een blind of slechtziend persoon die zich bij de Brailleliga heeft aangemeld, zal er een waaier aan gratis diensten kunnen terugvinden. Deze dienstverlening is actief binnen diverse domeinen:

 • Sociale opvolging: informeren, oriënteren en hulp bieden in functie van de mogelijkheden en beperkingen.
 • Het leven thuis: hulp bij het aanpassen van de woning, bij het leren zich te verzorgen, het leren boodschappen doen, het leren koken, enz.
 • Zich verplaatsen: hulp en begeleiding bij het leren zich te verplaatsen, bij het verkrijgen van een witte stok of een blindengeleidehond.
 • Communicatie: hulp bij het leren lezen en schrijven in braille, een aangepaste computer leren gebruiken of informatie en advies ontvangen over de bestaande hulpmiddelen.
 • Werk: advisering bij de keuze van een geschikt beroep, hulp en begeleiding bij het kiezen van een beroepsopleiding of bijscholing, ondersteuning bij het zoeken naar werk, bij het behouden van een job, bij het contacteren van de werkgever, bij het zich informeren over bestaande hulpmiddelen, bij de aanpassing van de werkpost.
 • Vrije tijd: regio-activiteiten, een aangepaste Spelotheek, enz.

De Brailleliga verwijst eveneens door naar externe diensten indien aan de vraag intern geen afdoend antwoord kan gegeven worden. 

Gebruik maken van wettelijke voorzieningen.

Het is vaak moeilijk voor een persoon met een visuele handicap om informatie te verzamelen over de bestaande tussenkomsten. Er zijn namelijk tal van verschillen tussen het federaal en het regionaal niveau, of de mogelijkheden kunnen zelfs verschillen per gemeente.

Er bestaan verschillende instanties die hulp bieden en die toegang verlenen tot bepaalde voordelen. De Sociale dienst van de Brailleliga informeert en helpt personen met een visuele handicap bij het nemen van de nodige stappen.

Tegemoetkomingen op federaal niveau:

Personen met een visuele handicap kunnen hun handicap officieel laten erkennen en in functie hiervan bepaalde tegemoetkomingen bekomen:

 • Inkomensvervangende tegemoetkoming
 • Integratietegemoetkoming
 • Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Om erkend te worden als persoon met een handicap, dient een dossier opgestart te worden bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.
Contacteer de Brailleliga of ga naar http://handicap.fgov.be/nl voor meer informatie over mogelijke tegemoetkomingen.

Sociale en fiscale voordelen:

Eens de handicap erkend is, kan de persoon met een visuele handicap mogelijks genieten van diverse sociale en fiscale voordelen, zoals:

 • Een kaart voor gratis openbaar vervoer
 • Sociale tarieven voor gas, elektriciteit of telefoon
 • Een parkeerkaart
 • Een verhoogde verzekeringstegemoetkoming in het kader van de ziektewetgeving
 • Fiscale voordelen bij de personenbelasting, bij Onroerende Voorheffing, vrijstelling van BTW bij de aankoop van een voertuig, enz.
 • Gemeentelijke voordelen zoals taxicheques, premies, enz.
 • ...

Opgelet: sommige voordelen zijn verbonden aan bepaalde inkomensvoorwaarden.

Bord met aanduiding van een parkeerplaats voor gehandicapte personen.

Regionale Agentschappen:

Regionale Agentschappen komen (onder meer) tussen in: school- en beroepsoriëntatie, beroepsopleiding, toegang tot een aangepaste job, tewerkstellingshulp, opvang in dag- of verblijfscentra, aankoop van technische hulpmiddelen, enz.
Opgelet: er zijn meestal leeftijdsvoorwaarden waaraan men dient te voldoen.

Er zijn 5 Regionale Agentschappen: