Wat doen wij met uw steun?

In 2016 werden 14.590 personen met een visuele handicap door de Brailleliga geholpen om hun zelfstandigheid te ontwikkelen of te behouden. Hiertoe konden zij geheel gratis een beroep doen op de hulp van maatschappelijk assistenten, ergotherapeuten, lesgevers, bibliothecarissen, …

Zonder de kostbare steun van onze 129 medewerkers, 470 vrijwilligers en de vele personen die de Brailleliga financieel steunen, zou deze dienstverlening niet mogelijk zijn. 

Onze diensten zijn actief binnen drie belangrijke domeinen. Ziehier enkele cijfers van 2016:

Dagelijks leven

 • In 2016 deden 1.052 personen voor de eerste maal een beroep op onze diensten.
 • 3.360 persoonlijke gesprekken vonden plaats. Er waren 51.920 telefonische en schriftelijke contacten met de maatschappelijk assistenten.
 • 1.215 personen werden door de Brailleliga ondersteund in de ontwikkeling van hun zelfstandig leven.
 • In het revalidatiecentrum HORUS werd gezorgd voor de revalidatie van 138 personen met een visuele handicap.
 • 1.213 personen bezochten BrailleTech.
 • In de BrailleShop werden 166 Daisyspelers aangeboden, vaak met de steun van de Brailleliga en de Nationale Loterij.

Studies en werk

 • 89 studenten werden gevolgd tijdens hun studies.
 • 376 personen werden door de Brailleliga begeleid bij het zoeken naar of behoud van hun baan.
 • 75,5 % van onze cliënten hebben de stappen naar tewerkstelling met succes doorlopen.
 • 208 studiebeurzen werden toegekend.
 • Omzetting van taken van leerlingen en studenten met een visuele handicap door de Dienst omzetting resulteerde in de productie van 1.584 bladzijden in grootletterdruk en 50 omzettingen van digitale bestanden.

Vrijetijdsbesteding

 • Regio-activiteiten: 5.996 deelnames aan 690 georganiseerde activiteiten.
 • Spelotheek: 403 aangepaste gezelschapsspelen beschikbaar.
 • In het Documentatiecentrum bevinden zich 7.311 documenten over het zicht.
 • Bibliotheek:
  • 5.159 boeken in braille, 4.149 boeken in grootletterdruk, en 14.660 luisterboeken.
  • In 2016 werden 33.816 boeken uitgeleend, waarvan er 6.430 werden gedownload via onze online catalogus.
  • De Dienst omzetting produceerde voor de Bibliotheek 39 boeken in braille (of 179 boekdelen), 51 boeken in grootletterdruk en 630 luisterboeken voor Daisyspeler.