Hoe meedoen aan de Tombola?

 

1 boekje = 5 biljetten +1 gratis

Prijs

  • 1 biljet: 3,40 euro (2,40 euro + 1 euro *)
  • 1 boekje: 13 euro (12 euro + 1 euro *)
  • 2 boekjes: 25 euro (24 euro + 1 euro *)
  • 3 boekjes: 37 euro (36 euro + 1 euro *)
  • 4 boekjes: 49 euro (48 euro + 1 euro *)

*Verzendingskosten van de biljetten, de resultaten van de Tombola 2017

Vanaf 5 boekjes (60 euro), geen verzendingskosten. 1 boekje = 5 biljetten + 1 gratis biljet, dus 6 winstkansen!

Rekeningnummer

Schrijf het bedrag van je keuze over op het rekeningnummer BE10 0003 0019 6004 – BPOTBEB1 van de Tombola van de Brailleliga, met de precieze vermelding van je naam en adres.

De biljetten worden je binnen de 3 weken per post toegestuurd.

De biljetten zijn eveneens te koop op de zetel van de Brailleliga, Engelandstraat 57 te 1060 Brussel (Sint-Gillis), tot op de dag van de trekking, 11/12/2017 (tot 12u).

De winnares van de Hyundai i10 in 2016.De winnares van de Hyundai i10 met haar prijs in 2016. 

Afsluitdatum

04/12/2017 

Openbare trekking

11/12/2017 om 15u op de zetel van de Brailleliga, onder toezicht van gerechtsdeurwaarder Meester Peter Walravens.

De lijst met de winnende nummers kan vanaf 13 december op onze website geraadpleegd worden, en zal eind december 2017 door post naar alle deelnemers worden verstuurd.

Belangrijke opmerkingen

  • Gebruik voor de aankoop van tombolabiljetten het rekeningnummer IBAN BE10 0003 0019 6004. Gebruik voor giften het rekeningnummer IBAN BE11 0000 0000 4848.
  • Enkel giften vanaf € 40 geven recht op een fiscaal attest. Door deel te nemen aan de Tombola heb je alleen recht op Tombolabiljetten. 
  • Stortingen voor de Tombola die we ontvangen na 04/12/2017 worden als een gift beschouwd, tenzij om terugbetaling verzocht wordt vóór 01/01/2018.

De Brailleliga respecteert nauwgezet de privacy van haar schenkers en deelt de namen niet mee aan andere verenigingen.