Te steunen project

De Brailleliga zet zich elke dag opnieuw in om blinde en slechtziende personen in ons land te steunen en begeleiden naar zelfstandigheid, sociale integratie en een volwaardig en evenwichtig leven. Om de slaagkansen hierop te vergroten, is het van cruciaal belang dat zij reeds van in de kindertijd op een correcte manier leren omgaan met hun handicap. Op jaarbasis wordt dat ook heel wat aandacht besteed aan onze blinde en slechtziende kinderen.

Voor sommige diensten verkrijgen wij subsidies, voor andere zijn wij afhankelijk van jouw steun. Door deel te nemen aan de 20 km door Brussel help je onze werking ten voordele van blinde en slechtziende kinderen. Hieronder vind je enkele activiteiten en projecten waarvoor wij op zoek zijn naar financiering:

Twee slechtziende kinderen amuseren zich in Planckendael.

BrailleDay

Dit is een dag boordevol originele en aangepaste activiteiten die de Brailleliga jaarlijks organiseert voor blinde en slechtziende kinderen uit België.

Een blind kindje houdt een kip vast tijdens BrailleDay.

Zelfstandigheidsstage aan zee

Een boterham smeren, een schoenveter knopen, tandpasta op een tandenborstel doen, zich aankleden, ... het zijn taken waar iemand met een goed gezichtsvermogen niet bij stilstaat, maar die voor een kind met een visuele beperking een onbegonnen opgave kunnen zijn. Gedurende 4 dagen trekken onze professionele begeleiders erop uit met 12 à 16 blinde en slechtziende kinderen om al spelend aan zee deze en andere taken zelfstandig onder de knie te leren krijgen. Bovendien mogen ze dolfijnen en roofvogels aanraken, een echte brandweerslang hanteren, en nog tal van andere unieke activiteiten beleven. Ze leren er vriendschappen te leggen met andere lotgenootjes, en keren fier op zichzelf en een stuk zelfstandiger naar huis terug.

Een slechtziend meisje aait een dolfijn tijdens de zeestage 2014

Studiebegeleiding

In Vlaanderen worden leerlingen met een beperking begeleid door GON-begeleiders, maar in Wallonië gaat het er anders aan toe. De Brailleliga helpt daar kinderen en jongeren met een visuele beperking bij het studeren door hen boeken aan te leveren in audio, grootletterdruk of in braille. In beide landsdelen leren onze mobiliteitsinstructeurs leerlingen de weg van en naar school zelfstandig af te leggen, zich te oriënteren binnen het schoolgebouw, en krijgen zij extra braille - en/of computerlessen.

Twee slechtziende leerlingen krijgen computerles.

Andere

Naast deze taken begeleidt en ondersteunt de Brailleliga onze jongsten ook onder de vorm van sociale en psychologische begeleiding, zoeken wij voor hen passende hulpmiddelen uit, worden speciale evenementen en uitstappen voor hen georganiseerd, kunnen zij in onze Spelotheek meer dan 300 aangepaste spelletjes ontlenen, enz.

De totale kostprijs per jaar voor activiteiten aan blinde en slechtziende kinderen bedraagt € 28.000 (subsidies reeds afgetrokken van dit bedrag). 

Loop mee en help ons dit doelbedrag te behalen!

Een tip... word onze Gouden Loper! 

 

Fantastisch! Ik schrijf me in!