Nieuws

Oogheelkunde : 5 jonge onderzoekers bekroond

Naar jaarlijkse gewoonte brengt het congres Ophthalmologica Belgica op het einde van november oogheelkundigen uit het hele land bijeen. Ook dit jaar hebben enkele jonge Belgische wetenschappers een beurs ontvangen ter ondersteuning van hun oogheelkundig onderzoekswerk. De eerste vijf prijzen, gefinancierd door de Stichting voor de Blinden en door de lezers van de Witte Stok, werden toegekend door het FRO (Fonds voor Research in Oftalmologie). 

Prijs Lion-Francout 2014

Jaarlijks reikt de Stichting Lion-Francout een prijs van 25.000 euro uit aan een blinde persoon die door zijn moed en activiteiten de bezwaren van zijn handicap te boven komt en zich aldus voor de maatschappij verdienstelijk maakt.

Zoekt u een job? Onze jobcoaches kunnen u helpen!

Werk hebben staat gelijk aan een inkomen hebben, contacten leggen met andere werknemers en het zorgt ervoor dat we ons nuttig en erkend gaan voelen in de samenleving. Indien u blind of slechtziend bent en een job wenst te vinden of uw huidige job wenst te behouden, kan de Gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst (GOB) van de Brailleliga u daarbij helpen.

Wereld Glaucoom Week

Zicht aangetast door ontwikkelde glaucoom

Van 10 tot 16 maart is het "Wereld Glaucoom Week", een goede gelegenheid om u eraan te herinneren dat deze sluipende ziekte zonder behandeling kan leiden tot blindheid. 

Het Belgian Disability Forum overhandigt zijn Alternatief verslag

Twee personen houden een enveloppe vast met het adres van de Verenigde Naties.

Op donderdag 20 februari heeft het Belgian Disability Forum (BDF) officieel zijn alternatief verslag overhandigd aan het Expertencomité van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Op grond van de vaststellingen in dit verslag worden een reeks van 21 aanbevelingen voorgesteld aan de experten. Deze zullen ook aan de verschillende parlementen van het land voorgesteld worden.