Witte stok

De witte stok is het eerste hulpmiddel waaraan men denkt voor een veilige verplaatsing van een persoon met een visuele handicap.

Het grote publiek associeert de witte stok meestal met volledige blindheid. Nochtans is de witte stok eveneens een onmisbare en welkome hulp voor een grote groep van slechtziende personen.

De witte stok heeft verschillende functies, zo zijn er 3 soorten stokken te onderscheiden:

  • De identificatiestok
  • De steunstok
  • De lange mobiliteitsstok

Een persoon die op straat wandelt met een lange mobiliteitsstok

Hoe en waar kan men zich een witte stok verschaffen ?

De verenigingen die hulp en ondersteuning bieden aan blinde en slechtziende personen moeten er zich van vergewissen dat de persoon die een aanvraag indient, aan de voorwaarden voldoet en dat het gebruik van de witte stok conform de wetgeving gebeurt.

De wet van 26 november 2006, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 15 december 2006, regelt de toekenningsvoorwaarden van de witte stok. De persoon moet

  • ofwel: een visuele handicap vertonen van tenminste 60% (naar de normen van de Officiële Belgische Schaal ter bepaling van de graad van invaliditeit)
  • ofwel: een getuigschrift kunnen voorleggen van een oogarts die erkend is inzake revalidatie

De Brailleliga schenkt de eerste witte stok gratis aan de personen die aan één van deze voorwaarden voldoen.

Welke stok voor welk gebruik?

De identificatiestok.

De identificatiestok wordt gebruikt bij verplaatsingen om duidelijk te maken aan de omgeving dat de persoon in kwestie een visueel probleem heeft. Autobestuurders, fietsers en voetgangers zullen op die manier meer aandacht schenken aan de persoon. 

De steunstok.

De steunstok wordt gebruikt wanneer een persoon met een visuele beperking daarenboven extra steun nodig heeft tijdens zijn verplaatsingen. Evenals de identificatiestok is de steunstok een identificatiemiddel.  

De lange mobiliteitsstok.

Om zich te verplaatsen moet iemand met een visuele beperking over de nodige reactietijd beschikken om de herkenningstekenen en de hindernissen waar te nemen. De mobiliteitsstok is langer dan de andere witte stokken opdat de gebruiker de nodige signalen tijdig zou kunnen voelen en horen door vóór zich te "tikken". Zich vlot en veilig verplaatsen vereist echter een opleiding in verplaatsingstechnieken. Deze technieken worden aangeleerd bij de Brailleliga. Bij een correct gebruik is deze stok een belangrijk hulpmiddel bij verplaatsingen. 

De lange witte stok met een roller wordt gebruikt door vóór zich het grondoppervlak op een aftastende wijze te 'rollen' (door een soort "bezem-techniek"). Dankzij het permanente contact met de grond, geeft dit meer precieze en tastbare informatie door dan de stok zonder roller.  

Om de tekstversie van de video "De witte mobiliteitsstok" te raadplegen, klik hier.